Push Goal - Cập nhật OKR nhanh chóng

Duong Trung Hieu 2021-12-7 Product About 1 min

# PushGoal

# Cài đặt

image

 • Tiến hành tải về và giải nén ra được thư mục PushGoal-v1.2.5-production

image

 • Từ Chrome browser truy cập vào đường dẫn chrome://extensions/

 • Góc trên bên phải màn hình tích chọn vào "Developer mode "

image

 • Chọn "Load unpacked" và chọn tới thư mục vừa giải nén ở trên

# Sử dụng

 • Click vào icon OKR hiện lên sau khi load unpacked

image

 • Hiện tại PushGoal hỗ trợ 2 phương thức đăng nhập:

  • Dùng account wsm login trực tiếp ( Extension sẽ không lưu trữ thông tin tài khoản của người dùng )
  • Tại trình duyệt đó đã đăng nhập vào SGoal thì có thể click vào "Đăng nhập với SGoal chỉ với 1 click"
 • Với phương thức đăng nhập thứ 2, chúng ta sẽ có nhược điểm là thường xuyên phải refresh lại token bằng cách log lại vào trang sgoal vì cơ chế là sử dụng Cookie.

 • Sau khi đăng nhập chúng ta có thể thấy các objectives của bản thân trong quý hiện tại và có thể tiến hành cập nhật 1 cách nhanh chóng nhất

image

Last update: December 7, 2021 18:58