Scale Up Monolithic Architecture

Avengers Unit 2021-12-7 Seminar
  • Devops
Less than 1 minute

# Scale Up Monolithic Architecture

image

# Presenter

  • Dương Trung Hiếu

# Mục tiêu

  • Nó là 1 kiểu kiến trúc MONOLITHIC ARCHITECTURE, dạo gần đây hệ thống đó hay bị quá tải và timeout nguyên nhân thì nhiều vô kể nào là người dùng request nhiều, thi thoảng hot fix thì hệ thống lại bị down và ảnh hưởng ít nhiều tới lợi nhuận, tôi chợt nghĩ rằng Nếu như hệ thống của tôi chạy được đa nhiệm và luôn uptime 99% thì tốt nhỉ ?

Và tôi đã nghiên cứu và tìm kiếm một vài góc nhìn mới kiểu

  • Load balancer
  • Zero downtime deployment with Cluster
  • High availability
  • Services Discovery
  • Thanks to Docker, Containers Are Everywhere

# Tài liệu

Last update: December 7, 2021 18:58