Q&A như thế nào cho hiệu quả

Avengers Unit 2021-12-7 Seminar
  • Project
Less than 1 minute

# Q&A như thế nào cho hiệu quả

image

# Presenter

  • Nguyễn Văn Hiếu

# Mục tiêu

  • Nhận thấy đây là vấn đề chung có thể các anh chị em khác trong group cũng đang mắc phải nên Hiếu đã chỉnh sửa thông tin slide cho phù hợp và chia sẻ lại cho mọi người có thể cải thiện kỹ năng Q&A trong dự án.

# Tài liệu

Last update: December 7, 2021 18:58