OKR Training

Avengers Unit 2021-12-7 Seminar
  • Okr
Less than 1 minute

# OKR Training

image

# Presenter

  • Nguyễn Thanh Tùng D

# Mục tiêu

  • Đảm bảo ae có thể hiểu cơ bản về OKR và nắm được OKR của Sun*, cũng như Unit của mình
  • Setup được OKR cho bản thân mình và submit lên hệ thống S*Goal (opens new window)

# Tài liệu

Last update: December 7, 2021 18:58