Git Flow

Avengers Unit 2021-12-7 Seminar
  • Git
Less than 1 minute

# Git Awesome Flow

image

# Presenter

  • Nguyễn Xuân Hướng

# Mục tiêu

  • Nhận thấy trong buổi seminar của UNIT 1 về NEW GIT FEATURE FLOW diễn ra vào cuối tháng 8 vừa rồi. Thời gian trao đổi quá ít trong khi các câu hỏi được đưa ra thảo luận rất nhiều. Đâu có vẫn còn nhiều thắc mắc chưa được giải đáp, những câu hỏi vẫn chưa được thảo luận và biết đâu còn những case study của chính dự án của mọi người tham gia vẫn chưa được đề cập tới.

  • Trên tinh thần "Share to be Shared". Mình mạnh dạn book phòng và thời gian tổ chức 1 buổi seminar nho nhỏ để chia sẻ và thảo luận cùng anh em trong Group Avenger. Vậy kính mời anh chị em bạn dì sắp xếp thời gian tham gia buổi seminar "New Git Feature Flow" cùng mình nhé

# Tài liệu

Last update: December 7, 2021 18:58