CI CD với Github Actions

Avengers Unit 2021-12-7 Seminar
  • Ci-cd
  • Git
Less than 1 minute

# CI/CD với Github Actions

image

# Presenter

  • Dương Trung Hiếu

# Mục tiêu

  • Bạn là Backend Developer chắc chắn đã nghe qua khái niệm DevOps, hoặc lơ mơ về CI/CD không hiểu nó là gì ?
  • Bạn đã từng setup server và deploy lên đó , nhưng mỗi khi chạy thư việc hay tạo dữ liệu là code của bạn sẽ bị lỗi tùm lum ?
  • Bạn đã từng bị member hoặc PM của mình chửi lên chửi xuống vì mấy cái lỗi vặt vãnh như convention hoặc test fail ?
  • Bạn đang không hiểu cách nào mà những dự án triệu đô triển khai những feature mới của họ trên môi trường production mà không bao giờ bị lỗi ?
  • Hay bạn đã từng được sờ mò vào con SunCI nhưng không biết nó để làm cái gì và setup nó như thế nào ? và hàng nghìn lý do khác nữa

# Tài liệu

Last update: December 7, 2021 18:58